Szeptember 2023
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Adó 1 % 2018

FTH jelveny

Fontos információk

Az ebéd lemondásának szabályai:

 

A másnapi ebédet (aznapit már nem) mindennap 9 óráig lehet lemondani kizárólag  telefonon (66/527-560 vagy 20/8242-161) vagy személyesen.

Az osztályfőnököknek ez nem feladata.

Közölni kell a gyermek nevét, osztályát és a lemondás időtartamát.
Az ebédfizetésig lemondott ebéd ára az aktuális számlán kerül jóváírásra. Az ebédfizetés után lemondott ebéd ára a következő havi számlából kerül levonásra.

Az ingyenes, kedvezményes ebédeket is le kell mondani, hogy feleslegesen ne kelljen azt előállítani.
A rendelkezések értelmében ebédet hazavinni csak a lemondás napján és az azt követő napon lehet 14 óráig.

Ez a szabály az ingyenesen étkezőkre is vonatkozik!

 

Kedvezmények igazolása:

 

A kedvezményes (50%, 100%) étkezésekre való jogosultságot igazoló érvényes határozatok másolatát Hajnal Ágnesnek (diákügyintéző) kell leadni. Lejárt határozatok esetén a részarányos, teljes összegű étkezési díj kerül kiszámlázásra.  (pl. ha határozat október 20-án lejár, akkor a fennmaradó napokra teljes összeget kell fizetni).
Az érvényes határozatok leadása a kedvezményt igénybe vevő Szülő felelőssége!


A gyermekétkeztetés kedvezménye:
A GYvt. rendelkezései értelmében az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a következő jogcímek alapján adhatók:


1. 1-8. évfolyamon ingyenesen kell biztosítani a gyermekétkeztetést a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha
·rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
·vagy nevelésbe vették
·vagy utógondozói ellátásban részesül.

 

2.  Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani(kedvezményes étkezés) 1-8. évfolyamon, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak
-ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
-tartósan beteg
-fogyatékos gyermek után.


Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe. 


A szülő igénylőlap kitöltésével kéri a gyermekétkeztetési ellátást. Az igénylőlap
mellékleteként szükséges igazolások, dokumentumok a
GYvt. végrehajtásáról rendelkező
328/2011.(XII.29.) (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR )Korm. rendelet 18§-a alapján:
·rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat másolata
·három-vagy több gyermekes családok esetén a kedvezményre jogosító nyilatkozat

A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre:
Az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyelrendelkező 18 éven aluli gyermek, 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett, nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

·tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában szakorvosi igazolás

·fogyatékos gyermek, tanuló esetén a magasabb családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában a szakértői rehabilitációs bizottság szakvélemény

·nevelésbe vett gyermeknél a nevelésbe vételt igazoló dokumentum

·utógondozói ellátásba részesülő gyermekeknél az utógondozói ellátást igazoló dokumentum

Az igényléshez és a gyermekétkeztetés kedvezményének biztosításához szükséges igazolások/dokumentumok benyújtási határideje: legkésőbb a tanítási év megkezdését megelőző munkanap. Az ezt követően benyújtott dokumentumok esetében a gyermekétkeztetés kedvezményének biztosítása a 328/2011. (XII.29.) (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR ) kormányrendeletben foglaltak szerint kerülnek megállapításra. 

Az igénylő a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos

körülményekben bekövetkező változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az intézmény vezetőjének.