Naptár

július 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

penziranytu logo

ecdl logo

bme-logo

erasplus logo 220

Creactive logo 220

FTH jelveny

Közlemény a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai jelentkezésről és beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Óvodába jelentkezhet minden Békéscsabán és a környező településen élő kisgyermek, aki harmadik életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2024/2025. nevelési év során megkezdhesse.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető itt . A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére kell elektronikusan elküldeni 2024. március 25. 12.00 óráig.

Az óvoda a férőhelyek függvényében tud helyet biztosítani. Amennyiben több a jelentkező, mint a férőhelyek száma, úgy a következő szempontok szerint dönt az intézmény vezetése:

  • keresztény értékrend szerinti életvezetés
  • testvér gyermek az intézmény tanulója

Az óvodába felvett gyermekekről a főigazgató és az óvoda igazgatója dönt. A jelentkezés lezárását követő három munkanapon belül (2024.március 28-ig) értesítést küld.

Lehetőség van a 2021. augusztus 31- 2021. december 31. között született gyermekek felvételére is, amennyiben a gyermek szobatiszta és az óvoda rendelkezik elegendő férőhellyel.

Az elutasított jelentkezést követően a békéscsabai lakcímmel rendelkezők a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák egyikében kérheti felvételét, erre 2024. március 31-ig van lehetősége. Részletesebb tájékoztató az óvodák és az önkormányzat honlapján érhető el.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a vezetés óvodai felvétellel kapcsolatos döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül az óvoda igazgatójának átadott, indokolással ellátott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2024. május 14-15-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), továbbá a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt.

A jelenkezésilap letöltése: itt!

 

Óvodai nyílt nap

Kedves Érdeklődő Családok!

2024. március 21-én (csütörtökön)

16.30- 18.00 óráig

Nyílt napot tartunk az óvodában!

·       A gyermekek megismerkedhetnek a leendő kiscsoportban dolgozó pedagógusokkal és a nevelő munkát segítő felnőttekkel. Közösen megélhetnek egy játékos délutánt.

·       Információt nyújtunk az óvodában folyó nevelő munkáról és pedagógiai programról.

·       Tájékoztatást adunk az óvodába való jelentkezés módjáról.

Szeretettel várunk Mindenkit a Zengőerdő csoportba!

Óvodai jelentkezés

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennieEz a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Óvodába jelentkezhet minden olyan kisgyermek, aki harmadik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, illetve azok is (férőhely függvényében) akik 2023. december 31-ig betöltik harmadik életévüket, szobatiszták és szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2023/2024. nevelési év során megkezdhesse.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető az óvoda honlapjáról. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az óvoda e-mail címére, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kell elektronikusan elküldeni 2023. április 11-ig.

A felvételről az óvoda vezetője dönt és a jelentkezési határidő végétől számított 3 munkanapon belül e-mailben és levélben értesíti a szülőt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja az óvodánkba felvehető gyermekek számát, előre meghatározott szempont szerint rangsorolja a jelentkezőket:

·       A testvér jelenleg is intézmény tanulója

·       A család az evangélikus gyülekezet aktív tagja

·       Szülők az intézményben tanultak

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül az óvoda vezetőjének átadott, indokolással ellátott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be.

A felvételről szóló határozat kézhezvételét követően a szülők az intézmény által kijelölt időpontban tudják beíratni gyermeküket az óvodába.

Amennyiben a beiratkozás után a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön szeretné teljesíteni a szülők kötelesek arról az óvodát és az Oktatási Hivatalt írásban értesíteni. 

A szülő  tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Jelentkezési lap letöltése: ITT