Naptár

július 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FTH jelveny

Közlemény a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai jelentkezésről és beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Óvodába jelentkezhet minden Békéscsabán és a környező településen élő kisgyermek, aki harmadik életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2024/2025. nevelési év során megkezdhesse.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető itt . A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére kell elektronikusan elküldeni 2024. március 25. 12.00 óráig.

Az óvoda a férőhelyek függvényében tud helyet biztosítani. Amennyiben több a jelentkező, mint a férőhelyek száma, úgy a következő szempontok szerint dönt az intézmény vezetése:

  • keresztény értékrend szerinti életvezetés
  • testvér gyermek az intézmény tanulója

Az óvodába felvett gyermekekről a főigazgató és az óvoda igazgatója dönt. A jelentkezés lezárását követő három munkanapon belül (2024.március 28-ig) értesítést küld.

Lehetőség van a 2021. augusztus 31- 2021. december 31. között született gyermekek felvételére is, amennyiben a gyermek szobatiszta és az óvoda rendelkezik elegendő férőhellyel.

Az elutasított jelentkezést követően a békéscsabai lakcímmel rendelkezők a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák egyikében kérheti felvételét, erre 2024. március 31-ig van lehetősége. Részletesebb tájékoztató az óvodák és az önkormányzat honlapján érhető el.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a vezetés óvodai felvétellel kapcsolatos döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül az óvoda igazgatójának átadott, indokolással ellátott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2024. május 14-15-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), továbbá a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt.

A jelenkezésilap letöltése: itt!