Naptár

Május 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

penziranytu logo

ecdl logo

bme-logo

erasplus logo 220

Creactive logo 220

FTH jelveny

TeSzedd!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal valósul meg.

A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei

Bővebben: TeSzedd!

.
Idén iskolánk is csatlakozott az akcióhoz. Szeptember 15-én, délután tisztítottuk meg környezetünket.  Voltak lelkes önkénteseink, általános iskolánk alsó tagozatának diákjai, és voltak, akik iskolai közösségi szolgálatot teljesítettek ezen az alkalmon, gimnazistáink. Több, mint 120 tanulónk vett részt a takarításban.
A szemétgyűjtés során sok meglepő dolgot találtak a kicsi és nagy diákok. Elgondolkodtató, hogy vajon mit keres a cipőtalp, üres üveg az iskola mellett a bokorban, vagy az üvegcserép a város legnagyobb játszóterén. A délután igazán jó hangulatban telt el, jövőre is részt veszünk az akcióban.

Bővebben: TeSzedd!

Változás a közösségi szolgálat teljesítésében

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9–12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9–13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

 

 Bővebben: Változás a közösségi szolgálat teljesítésében

 

Köszönet a szolgálatért

A Közép-európai Keresztény Találkozónak idén Budapest adott otthont 2016. július 7-10. között.

A szervezés fontos részét képezte az önkéntesek bevonása a találkozó sikeres megvalósítása érdekében. A négy napos találkozón összesen 113 közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás, 23 felnőtt és 20 kiemelt önkéntes munkatárs segítségével zajlottak a programok.

Köszönettel fogadtuk, hogy az Önök intézményéből is érkeztek hozzánk segítők erre a nagyszabású eseményre. Bízunk benne, hogy a diákok, szolgálatuk mellett élményekkel is gazdagodtak az együtt töltött órák és napok alatt. Szeretnénk ezúton megerősíteni, hogy az önkéntes fiatalok feladataikat az elvártakon túl, kiemelkedően teljesítették, mellyel hozzájárultak a Föld sója találkozó színvonalas és sikeres lebonyolításához.

Köszönjük az iskola koordinátorának segítő közreműködését is. Ezúton szeretném megköszönni a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetői és a szervezők nevében, hogy iskolájuk diákjai lelkiismeretesen és odaadóan végezték szolgálatukat.

Cselovszkyné dr. Tarr Klára osztályvezető
Ökumenikus és Külügyi Osztály