Naptár

Május 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

penziranytu logo

ecdl logo

bme-logo

erasplus logo 220

Creactive logo 220

FTH jelveny

Pátkai Tehetségpont

 

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pátkai Tehetségpontja

 

 

 

Rövid név: Pátkai Tehetségpont
Azonosító: TP 120 001 932
Fax: 0036-66-527550
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.patkai
Honlap: http://begart.hu
Célcsoportok: Általános iskolás korúak, Középiskolás korosztály
Hatókör: Regionális
Kapcsolattartó:

Rumble Erika
Magyarország
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.
Tel.: 0036-66-527560
Fax: 0036-66-527550
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

 • A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

  A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti és osztályfőnöki munkaközössége.

 • Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

  A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium oktató-nevelő munkája 155 évre tekint vissza. Iskolánk szellemiségét az evangélikus hagyományoknak megfelelően az ökumené, a világra való nyitottság, az idő próbáját kiálló értékek felismerése és megbecsülése jelenti. Mindig is kiemelkedő helyen kezeltük a tehetségek felismerését és gondozását. Schéner Mihály (festőművész), Ezüst Györy (festőművész), Sík Ferenc (rendező), Rábai Miklós (koreográfus), Pátkai Ervin (szobrászművész), Gyóni Géza (író), Dér Endre (író), Lipták Pál (festőművész), Dévényi János (ötvösművész), Cs. Pataj Mihály (festőművész), Mazán László (festőművész), Mokos József (festőművész), Balázs Samu (színművész), Orosz János (zongoraművész) stb. neve méltó példa arra, hogy milyen országosan, illetve nemzetközi szinten is ismertté vált tehetségek kerültek ki iskolánkból.

  A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény neve is jelzi, hogy többféle oktatási és képzési forma megtalálható nálunk.

  Nevelésünkkel és oktatásunkkal a tantárgyi és a tantárgyközi tartalmak és tevékenységek révén elsajátítható tudást közvetítünk, továbbfejlesztjük a kommunikációs és a tanulási képességeket. Fontosnak tartjuk a tanulói önmegvalósítást, a személyiségfejlesztést. Ehhez önképzési lehetőséget, tehetséggondozó programot, szabadon választható foglalkozásokat biztosítunk. A nyelvtanulást külföldi diákcsere programokkal gazdagítjuk, nemzetközi kapcsolatok kiépítésével segítjük elő.

  A képző-és iparművészeti képzésben alkotó művésztanárok dolgoznak. Hazai nemzetközi pályázatokban való részvétel, szakmai versenyeken való szereplés, színvonalas kiállítások, bemutatók, művészeti táborok szervezése, az alap és a középfokú képzés szakmai programjaiban való fejlesztő munka jellemez bennünket. A művészetoktatásunk személyiségközpontú. Diákjaink korszerű eszközök segítségével, támogató, barátságos légkörben, aktív tanulási módszerek alkalmazása mellett bontakoztathatják ki tehetségüket.
  Pedagógusaink nyitottak az új, alternatív pedagógiai módszerek megismerésére és alkalmazására.
  A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményen belül kívánjuk a "Pátkai Ervin Tehetségpontot" létrehozni. Pátkai Ervin iskolánk diákja volt. Szellemiségét és művészetét ápolni és megőrizni kívánjuk.

  Pátkai Ervin (Békéscsaba, 1937. április 11. - Franciaország., 1985. június 18.): szobrász. A budapesti Iparművészeti Főiskolában Borsos Miklós, a párizsi École Normale Supérieur des Beaux-Arts-on H. Georges Adam növendéke volt. 1956 óta élt külföldön. A párizsi Magyar Műhely alapító tagja. Alkotói területe volt a szobrászaton, monumentális szobrászaton kívül a rajz, urbanisztika is. Rendkívüli alkotó tehetségének, a XXI. századba előretekintő városképterveinek, valamint megnyerő egyéniségének és kapcsolatépítő tevékenységének köszönhetően művészcsoportok elfogadott vezetőjévé vált, szakmai zsűrik szívesen látott munkatársa lett.
  A tehetségpontunk a művészeti szakközépiskolába, valamint az alapfokú művészetoktatásba járó tanulók képességeinek és tehetségének kibontakoztatását, gondozását vállalja fel, e mellett tanácsadói és hálózatépítő tevékenységet is ellát.

  Céljaink között szerepel a továbbtanulás segítése, a pályaorientáció erősítése, valamint szorosabb kapcsolatok kiépítése a felsőoktatás szereplőivel.

 • A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontR tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

  A Pátkai Tehetségpont indulásakor Békéscsaba és Békés megye vonzáskörzetére épít. Tehetséggondozó programokat szervezünk saját diákjaink számára, valamint a velünk már kapcsolatot tartó békés megyei általános és középiskolákkal is. Számítunk a szülők, nagyszülők, a vállalkozók és a civil szféra jelenlétére is.
  Tapasztalataink birtokában és tehetség hálózatokkal együttműködve országos programokat szeretnénk kínálni, illetve nemzetközi szinten is kapcsolatépítésre törekszünk. Pályázatok, konkrét programok segítségével tovább építjük közös munkánkat az egyházi iskolákkal, alap-és középfokú művészeti intézményekkel, múzeumokkal, galériákkal, a felsőoktatással, a munkaerőpiac résztvevőivel.

 • A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

  A Pátkai tehetségpont tehetségmentő és tehetséggondozó törekvése az iskoláskorúak széleskörű kulturális, azon belül a környezeti, kulturális, művészet-esztétikai, életvezetési kompetenciáinak sokrétű fejlesztésére irányul. Programunk részben beépül a tanórai tevékenységekbe (művészet, nyelv, osztályfőnöki), de a tanulók tanórán kívüli elfoglaltságát is szeretnénk színesebbé tenni olyan módon, hogy valós szituációban, életszerű feladatok kipróbálásán keresztül speciális képességek felismerésére legyen lehetőségük. A művészet és az idegen nyelv bázisára támaszkodva, valamint a környezetünk lehetőségeit (kulturális, humán, tárgyi) felhasználva a tanulók speciális képességeinek felismerésére és fejlesztésére törekszünk. Hangsúlyozzuk a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése, a tehetségnevelés terén.
  Nyitott és rugalmas együttműködésre törekszünk a már meglévő partnerekkel, (egyházi iskolák, szakmai szolgálatok, szakirányú szakközépiskolák, szülői-társadalmi környezet). A tehetséges tanulók közép- és felsőfokú szakirányú továbbtanulásra való felkészítését támogatjuk.
  Szeretnénk a fiatalokat a megye művészeti és közéletébe aktívan bevonni azért, hogy a térség megtartó erejét növeljük. Természetesen számítunk a környezetünkben, illetve az országban működő tehetségpontok tapasztalatára, együttműködésére is.

 • Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

  A programban a nagy tapasztalattal rendelkező művészeti munkaközösség művész tanárai (16 fő) mellett részt vesz: Rumble Erika és Németh Csilla nyelvtanárok, Lugosiné Pál Ildikó pszichológus, Kruzslitz Ilona kulturális antropológia, néprajz szakos tanár, Bárány Nikolett mentálhigiénés tanácsadó, Szilágyi Éva pályaválasztási szakértő, Péterné Benedek Ágnes evangélikus iskolalelkész.

 • Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

  Iskolánk eddig is sikeres tehetséggondozó programokat valósított meg. A tehetséges tanulók tanulmányi, verseny és továbbtanulási eredményeit dokumentáljuk, követhetővé tesszük. A tehetséggondozó programban résztvevő közvetlen és közvetett partnereink elégedettségét mérjük.
  A tehetséggondozó programokat a minőségbiztosítási rendszer alapján mérjük és értékeljük. Bekapcsolódunk a tehetséghálózat információs rendszerébe.

 • Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

  Szakmai munkaközösségeinket eddig is az együttgondolkodás, egymás segítése, a team munka jellemezte. A nyitottság, az új iránti fogékonyság, a fejlesztő szándék ugyanúgy jelen van közösségünkben, mint az értékmegőrzés. A tehetségpont programjainak, projektjeinek ötlete közösségi szinten születik meg. A műhelyprogramokat szakértő tanárok vezetik, a döntéseket a résztvevők hozzák meg. A programok ütemterv szerint kerülnek megoldásra. Az elemzés, az értékelés, a visszacsatolás a program részét képezi. A folyamatot dokumentáció rögzíti. Munkánkat önkéntesek, szülők, vállalkozók, civil szervezetek segítik.

 • Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

  Az iskolánk tárgyi felszereltsége már most alkalmas egy tehetséggondozó program megvalósítására. A továbbiakban is számíthatunk az iskola infrastrukturális hátterére, programjaink támogatására. A jövőben pályázati lehetőségekkel, és egyéb források bevonásával szeretnénk a fenntarthatóságot biztosítani.