Naptár

július 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

penziranytu logo

ecdl logo

bme-logo

erasplus logo 220

Creactive logo 220

FTH jelveny

Besorolatlan

A végzős osztályok utolsó áhítata

2016. április 27-én a 12.A, a 12.B, a 13.C, a 13.D és a 13.F osztály tanulói utoljára ültek be az evangélikus kistemplom padjaiba a megszokott szerdai diák-istentiszteletre. Igehirdető Halász Alexandra iskolalelkész és Leszkó Miklós a 13.F osztály tanulója volt. A végzős osztályok az iskolatársakkal együtt énekelték el az általuk választott éneket, majd Köveskúti Péter igazgató és Benkőné Petri Szilvia tanárnő köszöntötte a diákolimpián győztes csapatot.

 

 

 

Bővebben: A végzős osztályok utolsó áhítata

 

 

Bővebben: A végzős osztályok utolsó áhítata

Beiktatták Békéscsaba első evangélikus lelkésznőjét

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'http://www.behir.hu/sites/all/themes/bootstrap/images/gallery.png'
There was a problem loading image 'http://www.behir.hu/sites/all/themes/bootstrap/images/gallery.png'

 

Bővebben: Beiktatták Békéscsaba első evangélikus lelkésznőjét
Bővebben: Beiktatták Békéscsaba első evangélikus lelkésznőjét

Először iktattak be nőt a lelkészi szolgálatba a békéscsabai evangélikusság történetében.
Péterné Benedek Ágnes már 2009 óta szolgált a gyülekezetben. Most azonban hivatalosan is
másodlelkésszé választották.

Gáncs Péter püspök prédikációjában arra biztatott, hogy minden fáradtságunk ellenére
megtalálhatjuk Istennél a feltöltekezés forrását. Hogy szárnyalni tudjunk, szükségünk van a
Szentlélek fuvallatára – mondta a püspök, aki hozzátette: olyannak ismerte meg a lelkésznőt,
aki elég erős még a súlyos terhek cipeléséhez is.

Péterné Benedek Ágnes igehirdetésében arról beszélt, ma már egyre ritkább, hogy együtt mennek
valakik az úton. Fontosnak nevezte, hogy éppen ezért Krisztushoz igazítsuk az utunkat. 
„Ő az, aki kétségeink között is mellénk szegődik” – mutatott Jézusra, hozzátéve,
őróla szeretne továbbra is szólni a békéscsabaiak között.

Az iktatás szolgálatát Kondor Péter, a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese végezte,
aki az ünnepi közgyűlésen elmondta, nagy öröm számára, hogy a lelkészkollégák szép számban
vettek részt ezen a napon, félretéve az otthoni feladatokat.

Az új másodlelkész szolgálatára az egyházmegyéből és távolabbról érkezett lelkésztársak is kérték
Isten áldását. Az ünnepi közgyűlésen a köszöntések sorát a kölesdi gyülekezet kezdte,
ahonnan a lelkésznő származik, de felszólaltak a korábbi szolgálati hely, Maglód képviseletében
is, valamint Dr. Lukácsi Krisztina aBékés Megyei Kormányhivatal igazgatója,
illetve Igor Furdík szlovákiai főkonzul is.

Egy új szín került a gyülekezetbe Kutyej Pál Gábor szerint, aki nem csupán lelkészként,
de önkormányzati képviselőként és egykori osztálytársként is köszöntette a lelkésznőt.
Elmondta, egyértelműen akarta és várta őt a gyülekezet.

Az ünnepi istentiszteletet a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar szolgálata tette teljessé.

Zsíros András | 2016, április 17 - 18:06     Forrás: Békéscsabai Médiacentrum                          

      

T A N K Ö N Y V

TANKÖNYVRENDELÉS 2016/2017 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Áprilisban megkezdődik a tankönyvrendelési kedves kis társasjátékunk.

Szeretnék néhány fontos tudnivalót megosztani minden érintettel.

A tankönyvrendelés folyamata:

·         Április elején megjelenik a hatályos (ebben a tanévben használható tankönyvek listája).

·         Április 8-ig a pedagógusok kiválasztják a kínálatból a lehető legjobb tankönyveket, összeállítjuk az osztályonkénti tankönyvlistákat, ezeket kiosztjuk a diákoknak, de az iskola honlapján is elérhetőek lesznek.

·         Legkésőbb április 25-ig ezeket a listákat kitöltve jutassák vissza a könyvtárba! 

A 2016/2017-es tanév tankönyveinek osztályonkénti listája és a támogatást igénylő nyomtatvány letölthető ITT

 

Kérem, olvassák el figyelmesen! Figyeljenek az idegennyelv-tankönyvekre és a hittankönyvekre. Három nyelvet és három egyház hittanát nem tanulhatja senki tanórák keretében.
Nagyon fontos, hogy azok is töltsék ki pontosan, akik ingyenes tankönyvellátásra jogosultak!!!

2013-tól a tankönyvterjesztési és tankönyvellátási feladatokat kizárólagosan a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) látja el.

A KELLO folyamatosan javítja a rendszerét. Idén is bevezet néhány új elemet a tankönyvrendelés menetébe:

VISSZÁRU:

·         Alaprendelésnél az ingyenes diákok részére történő tankönyvrendelésnél megszűnik a visszáru. (Ezért fontos, hogy az ingyenes diákok ne rendeljenek olyan könyveket, amelyekre nincs szükségük. A feleslegesen megrendelt könyvek az iskolának okoznak anyagi veszteséget.)SI

·         Fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. (Azt nem tudjuk, hogy mitől számítják a 14 napot.)SI Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

SZÜLŐI FELÜLET

Újdonság a szülők részére kialakított felület megnyitása. www.szuloifelulet.kello.hu   

  - a diákok adatainak ellenőrzésére
 - az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
  - a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.

Ez egy teljesen új elem, még mi sem tudjuk, hogyan fog működni. SI

FIZETÉS:

A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listája a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.

A fizetős számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2016. augusztus 22-31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS:

1-4. évfolyam:

A magyar állam elvileg térítésmentesen biztosítja az első négy évfolyamba járó tanulók számára a tankönyveket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az térítésmentes rendszerbe (2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben indult) először belépők kapnak teljes támogatást, a könyvek azonban az iskola tulajdonát képezik, amelyeket a következő évben újra megkapnak a nebulók, tehát a mostani elsősök akár négy éve használatban lévő könyveket is kaphatnak. A későbbi években az állam már csak minimális támogatást ad a munkafüzetekre.

5-13. évfolyam

Ingyenes tankönyvellátásban részesülhetnek azok a diákok, akik a következő pontok alapján jogosultak erre.

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

·         tartósan beteg [szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék],  

·         a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd [szakorvos igazolja],

·         három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él [a megállapított családi pótlék igazolja],

·         nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult [a megállapított családi pótlék igazolja],

·         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő [az erről szóló határozat igazolja].

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át. (Az öregségi nyugdíj minimális mértéke 2016-ban: 28500 Ft/hó)

A normatív támogatásra vonatkozó igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni.

FONTOS!!!

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb október 1-ig megtörténik.) A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

A jogosultságot 2016. szeptember utolsó munkanapjáig igazolni kell a megfelelő, és 2016. október 1-én érvényes dokumentummal.

Ellenkező esetben az iskolának nem áll módjában támogatott (ingyenes) tankönyveket rendelni a Könyvtárellátótól, tehát azt a szülőnek kell kifizetnie.

A fontosabb időpontok:

2016. április 25.: A pontosan kitöltött tankönyvrendelő- és az ingyenességet igénylő lap leadásának
                           végső határideje.

2016. április 15.: A KELLO megnyitja a szülői felületet.

2016. május 15. – június 30.: A tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendelést.
                                                             (Az eltérés csak minimális lehet.)

2016. augusztus 1-25.: A KELLO kiszállítja az alaprendelésbe megrendelt könyveket.

2016. augusztus 26. – szeptember 1.: Az alaprendelés pótlásának hiánya.

2016. augusztus 22. – szeptember 15.: A pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen
                                                                a fenntartó jóváhagyásával.

2016. szeptember 21-től: A KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.

2016. szeptember 30.: Az ingyenességet igazoló dokumentumok leadásának végső határideje.
A diákok utólagos státuszmódosítására (ingyenes/fizetős) nincs lehetőség. Amennyiben elmulasztják a jogosultság igazolását, a tankönyvcsomagot ki kell fizetni.

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz letöltése

 

Ezek voltak tehát az új tankönyvrendelési játékszabályok röviden.

Amennyiben ezeket a sorokat olvassák, köszönettel tartozom Önöknek, hisz már ez is nagy segítség nekem. Köszönöm!

 Tisztelettel: Simon Ignác tankönyvfelelős

Március 15-i műsor

Szeblák Tamás katolikus hittantanár igehirdetése után tanulóink színvonalas műsorát tekinthettük meg. A himnusz hangjai után Kesjár Gréta 13.D és Betkó Renáta 13.F osztályos tanulóknak adta át igazgató úr a Piroska-díjat, melyet kiemelkedő tanulmányi munkájukért és példamutató magatartásukért, szorgalmukért vehettek át.

Bővebben: Március 15-i műsor

Bővebben: Március 15-i műsorBővebben: Március 15-i műsorBővebben: Március 15-i műsor

 

Bővebben: Március 15-i műsor