Tanévnyitó 2014. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünket szeptember 1-jén tartottuk az Evangélikus Nagytemplomban. Az orgonaszó felcsendülése után iskolánk zászlaját követően az újonnan érkező első osztályos diákjainkat kísérték helyükre a végzősök.

Óvodánkban 77, az alsó tagozaton 159, az 5-13. osztályokban 732  diák kezdte meg tanulmányait 2014/15-ös tanévben.
Új tanulóink, illetve határozatlan időre kinevezett pedagógusaink tettek fogadalmat, és kezdtük meg együttesen a tanévet Isten áldásával.


                        Halász Alexandra
                              iskolalelkész